Græsset er grønnere hvor du vander det 🙂

Der skal være plads til sjov derfor kræver det en velplejet og stærk græsplæne.

En flot grøn, tæt, jævn græsplæne er ikke naturlighed. Faktisk er græsplænen et af de mest kunstige områder i din have. Naturligt vil græs vokse sig til tuer og knolde og indimellem tuerne vil mælkebøtter, padderokker og tidsler have fyldt pladsen. Derfor skal du for at få en dejlig blød, tæt og grøn plæne:

Slå græsset jævntligt og klip højest 1/3 af
Gøde græsset mindst 1 gang årligt
Rive mos og giv luft til græsset
Stikke kanter så det ser pænt ud
Plænelufte så græsrødderne har gode betingelser
Påføre topdressing og efterså
Ukrudtsbekæmpelse hjælper græsset til at blive tæt
Vande plænen i tørre perioder

Altså er der en del arbejde forbundet med at holde en flot græsplæne. Men vær ikke nærvøs – her får du alle tips og tricks til at holde din græsplæne sund og flot.

:: 7 Tips til bedre græsslåning::

Første og vigtigste punkt i at holde en flot græsplæne er selve klipningen. Nedenfor vil du forstå hvorfor selve klipningen er så vigtig. Græsslåning er den mest tidskrævende del af at holde en flot græsplæne, og den er helt essentiel for at din græsplæne bliver flot. Græsklipningen er den vigtigste faktor for planternes vækst, udvikling og stress-tolerance. Når græsset bliver slået jævntligt, så kommer det ikke ud af den vegetative fase og bliver ved med at sætte nye blade, nye rødder og ikke mindst flere sideskud.

Undlader du at klippe din plæne vil græsplanterne begynde at danne stængel, og senere blomsterstand. Dette er meget uhensigtsmæssig hvis du ønsker et tæt plæne, da du ikke få de vigtige nye skud og sideskud. I stedet vil du få en græsplæne der ikke er tæt, laver tuer og ukrudt for gode betingelser. Græsset er en af de eneste planter, da ikke har problemer med at blive klippet hele tiden.

1) Klippehøjden må ikke være under 3 cm

Klipper du græsset for lavt skal græsplanten hele tiden forny sine bladdele og bruger derved meget store ressourcer på at forsøge at genskabe bladdene. Det trækker kræfter fra rødderne, som ikke længere har samme styrke til at modstå sygdomme, tørke, sætte sideskud og ikke mindst større risiko for ukrudt. Derfor er et godt råd ikke at klippe græsset lavere end 3 cm og, men ok op til 5 cm høj. I starten og slutningen af sæsonen bør du ikke klippe dit græs for lavt. Lad det være lidt ekstra højt ca. 5 cm er passende. På den måde er plænen ikke så udsat for frostskader.

Hvis dit græs er meget langt, må du kun klippe en tredjedel af græsset. Det skal du gøre med dages mellemrum indtil den ønskede højde på græsset igen er nået. Hvis du klipper mere end en tredjedel vil græsset miste for meget bladmasse til at lave fotosyntese og dermed gendanne nye skud. Har du prøvet at klippe meget langt græs meget kort, så vil du kunne se at det ikke er tæt i bunden, og at der går et stykke tid inden det bliver tæt igen. Indtil da er græsset mere udsat og ukrudt har gode betingelser indtil græsset igen er tæt.

2) Klip rundt langs kanten først

Det giver plads til at vende plæneklipperen på og letter græsslåningen. Derudover er du sikker på at du får taget kanterne helt ud til hjørnerne, hvilket giver en flottere plæne.

3) Ruten skal ændres fra gang til gang, men klip gerne i et mønster

Slår du græsset i samme retning gang på gang vil græsset begynde at vokse i samme retning du klipper og du får ikke en så pæn klipning ud af det. Det er pænt når græsset er klippet i mønster og her kan du foreksempel klippe det i striber på langs den ene eller anden vej eller evt. skråt fra det ene hjørne til det andet. Den skrå klipning er der ikke mange der gør, så her har du muligheden for at vise din plæne lidt frem. En anden mulighed er i cirkler, hvor du klipper dig tættere og tættere på midten.

4) Slå græsset tidligt på aftenen

Her er græsset som oftest tørt og da solen ikke længere står skarpt på himlen giver det græsset de bedste muligheder for at komme sig efter slåningen.

 5) Hvor tit skal du slå græsset

Generelt skal græsset klippes så ofte at du ikke skal klippe mere end en tredjedel af for at komme til din ønskede højde. Dvs. når det er vokset en cm ved en ønsket højde på 3 cm, så skal du ud med klipperen. Hvor hurtigt græsset vokser afhænger af sæsonen. Græs vokser ca. ved 8 grader, og du kan derfor regne med at når foråret rammer denne temperatur på regelmæssig basis så er det tid for den første slåning. Den sidste græsklipning foretages som regel i oktober. 

I starten af sæsonen kan du nøjes med 1 gang om ugen, men senere midt i den hæftige vækstsæson senere på foråret, hvor der både er varme og masser af vand gror græsset så meget at du skal klippe det to gange om ugen. Henover sommeren hvor der kommer mindre vand kan du igen ofte nøjes med 1 gang om ugen.  

6) Klippekvalitet – hold din knive skarpe

Bladene eller knivene på din plæneklipper skal være skarpe, da et uskarpt klip mere flænser græsset over end klipper. Dette flæns gør det sværere for græsset at vokse. Væksten hæmmes og din græsplæne bliver knap så tæt.

Det sløve blad på din plæneklipper gør også at det er mere besværligt at klippe græsset, da plæneklipperen har sværere ved at komme igennem. Plæneklipperne skal bruge mere benzin/strøm på at klippe og du skal bruge mere tid på at klippe græsset.

Derudover ser græs med et rent snit også bare bedre ud.

7) Regler for græsslåning – hvornår du må slå græs og hvor meget må du støje.

Hvornår er et godt tidspunkt at slå græs på er jo en individuel ting, men ikke alle naboer er enige i at græsset skal slås tidlig morgen eller sen aften. Der er faktisk ikke nogen regler der forbyder dig at slå græs kl. 6 om morgenen, men af hensyn til dine naboer anbefaler vi at du ikke slår græsset før kl. 10 og efter kl. 20 om aftenen. Derudover er spisetider også som regel et dårligt valg at slå græs i. 

Et andet godt tip er at vedligeholde plæneklipperen så den ikke støjer mere end højest nødvendigt. En plæneklipper må larme op til 98 db, hvilket svarer til støjen fra en almindelig personbil. Det er altså en del larm, så derfor er hensyn vigtigt.

:: 4 Tips til korrekt gødning af plænen::

Efter slåningen er gødningen det vigtigste faktor i din plænepleje. Det giver en flot, tæt og stærk plæne at gøde den i løbet af sæsonen. Det sikrer en stært græsplæne der værner mod mos og ukrudt i din plæne.

1) Græsafklip som gødning

Klipper du dit græs ofte eller med græsslåmaskine med bioklip så er dette faktisk en rigtig god gødning til din græsplæne. Du slipper også for at samle græsset op og du gøder din græsplæne på samme tid. Er du ikke så god til at få klippe dit græs ofte nok så du klipper langt græs af, så bør det samles op så afklippet ikke kvæler græsset nedenunder. Denne naturlige gødning kan ikke gøre det 100% ud for den næring din græsplæne skal have henover en sæson, men det er en stor hjælp. Bruger du robotplæneklipper giver det sig selv. Her er afklippet så småt at det naturligt falder ned mellem græsset og bliver til muld i løbet af kort tid.

2) Valget mellem kunstgødning (NPK) eller organisk gødning

De fleste gøder deres græsplæne med almindelig NPK gødning. Det er en kunstgødning fremstillet til at give din græsplæne lige præcis de nærringsstoffer den har brug for. Den er nem at optage for den græsplæne og billig i indkøb. Denne gødning er benævnt efter de tre elementer

  • Nitrogen (kvælstof),
  • Phosfor (fosfor),
  • Kalium.

De værdier du ser efter indholdet fx 12-2-4 betyder at der er 12% Nitrogen, 2% Phosfor og 4% Kalium. Tallet er angivet i procent i forhold til det indhold der er i gødningsproduktet. Udover de 3 makrogødningsstoffer, er der også i NPK gødningen magnesium, mangan, svovl og andre mikronæringsstoffer. Alt sammen er designet til at give din plæne den energi der skal til for at gro.

Nogle NPK gødninger er specialiseret imod græs og andre er generelle i forhold til almindelig havegødning. Den type gødning de fleste græsplæner har brug for er i blandingsforholdet 14-3-15, hvilket betyder at der er meget kvælstof og kalium og noget mindre fosfat. Dette er den mest almindelige NPK til græsplæner. Der er udviklet special gødninger til dem der har robotplæneklipper. Her er blandingsforholdet 16-2-7. Her er ændret lidt i blandingsforholdet, da græsafklip altid får lov at ligge og formulde.

Organisk gødning er lavet på 100% naturlige ingredienser, hvilket kan være fra køer, heste, høns eller planterester. Fordelen ved organisk gødninger er at det gøder på en lidt anden måde en NPK gødning. Organisk gødning optages langsommere af din græsplæne, og da næringsstofferne frigives langsommere vokser græsset også langsommere. Det giver stadig en tæt flot græsplæne, men du ser ikke den voldsomme vækst som en NPK gødning kan give. Det kan spare dig for et par runder med græsslåmaskinen. Derudover skal du heller ikke gøde så ofte med organisk gødning da det optages langsommere end NPK gødning.

Organisk gødning er også godkendt til økologisk dyrkning, hvilket kan være noget du vil have med i dine overvejelser.

3) Gødningsplan til din græsplæne – “lidt men ofte”

Mindst en gang om året skal der gødes – uanset om du lader dit græsafklip ligge eller ej. Gødningsplanen afhænger af mange forskellige forhold fx om du lader afklip ligge eller ej. En generel regel er lidt men godt og derfor er det en god ide at dele din gødning op i mindst 3 portioner. En gødningsplan med NPK 14-3-15 gødning kan derfor være som følgende:

  • Slut marts til midt april gødes med 2 – 2½ kg gødning per 100 m2
  • I juni (starten af juli kan også være ok) gødes med 2 – 2½ kg gødning per 100 m2
  • I september gødes 1½ – 2 kg gødning per 100 m2

På denne måde fordeler du gødningen over hele sæsonen og risikerer ikke at overgøde og dermed svites dine græsplanter af ved at give dem for meget på en gang.

En gødningsplan for organisk gødning kan være som følgende:

  • Slut marts til midt april gødes med 3 – 3½ kg gødning per 100 m2
  • I september gødes 1½ – 2 kg gødning per 100 m2

Du skal altså ikke gøde så ofte med organisk gødning da det tager længere tid om at blive optaget af din græsplanter.

4) Udstrøning af gødning

Dette kan foregå med enten en maskine – en gødningsspreder eller ved håndkræft. Har du en stor plæne anbefaler vi at du anvender en maskine til det ellers bliver det formentligt for hårdt for hånden. Hvis du går ved håndkræft kan det være letterere at vurdere hvor stor doseringen er, men det er sværere at få gødning jævnt strøet ud. Hvis du ikke er påpasselig vil du få nogle græs der vokser ekstra hurtigt lige der hvor du gødet og næsten ikke hvor du missede.

:: Tips til kampen mod mos::

I nogle plæner er der rigtig meget mos, som i næsten ingen græs. Det kan der være mange årsager til, men grundlæggende så trives mos og græs på 2 forskellige måder. Græs har lange rødder der går dybt i jorden 

  • Græs elsker lys, har lange rødder og brug for luftig jord og har brug for masser af næring
  • Mos er det modsatte her er det skygge, har korte rødder og kan sagtens leve med hård jord og fint i en næringsfattig jord.

Derfor skal du gøre noget ved alle 3 ting. Ovenstående punkter med gødning og klipning styrker græsset i sin kamp for at vinde pladsen, så dem skal du selvfølgelig følge.

1) Giv græsset lys og bekæmp mosset eller brug græsfrø til skygge

Ligger din græsplæne i skygge af store træer, hække og buske så vil mosset have en fordel over græsset. Det er en ulig kamp og med tiden vil mosset tage det meste af pladsen fra græsset. Det med at give græsset lys er ikke så nemt, da du formentlig holder meget af dine træer, hække og buske. Så hvis du ikke kan give græsset lys, så skal du forsøge at bruge græsfrø der lever godt i skygge. Her har producenterne af græsfrø udvilket specielle græsser der lever godt i skygge.